Dołącz do najlepszych!

Jeżeli jesteś zainteresowana/-y pracą w firmie Pharmnew, prześlij CV oraz list motywacyjny na adres e-mail: rekrutacja@pharmnew.pl

CV powinno zawierać klauzulę o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Pharmnew Sp. z o.o., w celu niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.)."

 

 

 

 

g